poniedziałek, 28 stycznia 2013

Ostatnie doniesienia z literatury fachowej na temat skuteczności zabiegów kriolipolizy:

http://www.pzp.am.wroc.pl/pdf/2011/48.pdf
Marta Pałac1, Martyna Siwiec1, Dariusz Owczarek2, Aleksandra Plucińska2
Otyłość i jej leczenie z zastosowaniem
metod fizjoterapeutycznych
Obesity and Its Treatment with Physiotherapy Techniques
1 Absolwentki kierunku fizjoterapia, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Studenci kierunku pielęgniarstwo, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kriolipoliza
W ostatnich latach w celu usuwania nadmiaru tkanki tłuszczowej zaczęto wykorzystywać również inny rodzaj energii fizykalnej. Zabieg z wykorzystaniem niskich temperatur nazwano kriolipolizą [5].
Jest to technika polegająca na kontrolowanej, miejscowej ekspozycji na zimno, przyczyniającej się do obniżenia temperatury tkanek [14]. W przeciwieństwie do lipolizy laserowej, charakteryzuje się wykorzystaniem naturalnej dyfuzji termicznej bez zniszczenia sąsiednich tkanek. Podczas tego procesu
dochodzi do apoptozy adypocytów, usuwanych następnie przez makrofagi. Już w pierwszym dniu po zabiegu rozpoczyna się proces zapalny, nasilający się przez około dwa tygodnie. Jego obecność stwierdzano na podstawie pojawiających się komórek zapalnych. Po trzech miesiącach tkanka wracała do stanu równowagi. Intensywność procesu zapalnego zależy od zastosowanej temperatury. Im była niższa, a czas zabiegu dłuższy, tym większe zmiany zachodziły w tkankach [5].
Coleman i Dover przeprowadzili badania, w których wykazano, że w drugim miesiącu po wykonanym
zabiegu zmniejszenie tkanki tłuszczowej średnio wynosi 20,4% (11,5–26,3%), w czwartym 22,4%, a w szóstym 25,5% (10,7–37,5%). Największy jej spadek zanotowano w miejscach, gdzie stosowano
niższe temperatury i dłuższy czas działania zimna. Terapia zimnem jest dobrze tolerowana przez pacjentów, sporadycznie jednak są obserwowane reakcje bólowe. Kriolipoliza jest nowoczesną metodą walki z nadwagą i otyłością, jednak nie wszystkie mechanizmy zostały do końca poznane.
Niezbędne są dalsze badania, by je dokładnie zrozumieć i wykorzystać niskie temperatury w walce
z nadwagą i otyłością [5].nr 4 (69)/lipiec-sierpień 2010Kriolipoliza ? metoda redukcji podskórnej tkanki tłuszczowej. Przegląd literatury


Słowa kluczowe: kriolipoliza, redukcja tkanki tłuszczowej, kształtowanie sylwetki, zapalenie tkanki podskórnej

Kriolipoliza jest to nowa, nieinwazyjna metoda redukcji komórek tłuszczowych, przy użyciu kontrolowanego chłodzenia w obrębie miejscowego nagromadzenia tkanki tłuszczowej. Skuteczność i bezpieczeństwo tego nowego zabiegu, stosowanego do zmniejszania ilości podskórnej tkanki tłuszczowej zależy od prawidłowego wykonania.
W niniejszym artykule autor przedstawia przegląd piśmiennictwa, oceniającego wyniki badan przedklinicznych i klinicznych mechanizmu działania, skuteczności i bezpieczeństwa kriolipolizy.
Wykazano skuteczność działania kriolipolizy u ludzi i zwierząt doświadczalnych. Wyniki badan histopatologicznych również potwierdzają redukcję tkanki tłuszczowej u ludzi i zwierząt. W badaniach przedlinicznych i klinicznych zaobserwowano stopniową redukcję grubości tkanki tłuszczowej w okresie od 2 do 4 miesięcy. W przedstawionych badaniach kriolipoliza nie powodowała poważnych efektów niepożądanych. Nie stwierdzono ponadto trwałych uszkodzeń nerwów i istotnych zmian w lipidogramie i badaniach funkcji wątroby.
Mechanizm działania kriolipolizy nie jest jeszcze dokładnie poznany, choć publikowane prace naukowe przedstawiają wstępną ocenę skuteczności i bezpieczeństwa tej nieinwazyjnej metody stosowanej do redukcji tkanki tłuszczowej. Dalsze badania powinny pomóc w identyfikacji i wyjaśnieniu mechanizmu działania tej metody oraz umożliwić jej bezpieczne stosowanie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza